Co słyszysz? Poznański soundwalk

W latach ’70 ubiegłego stulecia, kanadyjski kompozytor i badacz Raymod Murray Schafer zainteresował się percepcją oraz świadomością słuchową pejzażu dźwiękowego w społeczeństwach postindustrialnych (o sound studies pisałam już w moim tekście Porozmawiajmy o dźwięku). Wkrótce uzupełnił swoją refleksję o pojęcie soundwalku, czyli świadomego słuchania środowiska dźwiękowego. Zazwyczaj nie zwracamy uwagi na monotonne odgłosy z najbliższego otoczenia, takie jak szum wentylatora czy komputera, a nasza predyspozycja do świadomego słuchania przestrzeni samoistnie zostaje „wyłączona”. Czytaj dalej Co słyszysz? Poznański soundwalk