Rób muzykę

Człowiek to bardzo muzyczna bestia. Od wieków wytwarzamy ogrom różnych instrumentów, dzięki którym uprawiamy muzykę. Począwszy od kościanych fletów, łuków muzycznych, przez lirę, skrzypce, fortepian czy organy, na syntezatorach kończąc (a kto wie co będzie dalej?) muzykę wydobywamy poprzez instrumenty – narzędzia. A co jeśli my też możemy być takim narzędziem? Czytaj dalej Rób muzykę

Ilustrowany słownik muzyczny: metrum

Metrum wiąże się bezpośrednio z rytmem muzycznym. Metrum odpowiada za uporządkowanie rytmu oraz akcentów w takcie.

W muzyce europejskiej możemy wyróżnić:

Metrum dwudzielne (dwumiarowe): na jeden takt przypadają dwie miary rytmiczne: 1) akcentowana, 2) nieakcentowana.

Metrum trójdzielne (nieparzyste, trzymiarowe): na jeden takt przypadają trzy miary rytmiczne, z których tylko pierwsza jest akcentowana.

126px-Ilustracja_do_metrum.svg
Od lewej: metrum dwudzielne, metrum trójdzielne. Źródło: http://pl.wikipedia.org/wiki/Metrum_(muzyka)

Metrum złożone: połączenie dwóch lub więcej podstawowych schematów metrycznych.

Metrum parzyste: oznacza zarówno metrum dwumiarowe, jak i te metra, które są jego złożeniem, np. metrum cztery czwarte.

Co oznaczają cyfry składające się na metrum?

Dolna oznacza wartość, która jest podstawową jednostką metryczną dla danego utworu:

1 oznacza całą nutę

2 półnutę

4 ćwierćnutę

8 ósemkę

16 szesnastkę, itd.

Górna cyfra oznacza liczbę jednostek rytmicznych. I tak np. w metrum dwie czwarte (pierwsze metrum na rysunku od lewej) oznacza to, że podstawową jednostką w tym utworze jest ćwierćnuta, a na jeden takt przypadają dwie takie jednostki. Możemy więc w takim takcie zapisać np. dwie ćwierćnuty lub ćwierćnutę i dwie ósemki. Mogą to być również cztery szesnastki i dwie ósemki. Ważne jest to, by wartości, które będą w takim takcie odpowiadały czasowi trwania dwóch ćwierćnut.

Aleksandra