Ilustrowany słownik muzyczny: metrum

Metrum wiąże się bezpośrednio z rytmem muzycznym. Metrum odpowiada za uporządkowanie rytmu oraz akcentów w takcie.

W muzyce europejskiej możemy wyróżnić:

Metrum dwudzielne (dwumiarowe): na jeden takt przypadają dwie miary rytmiczne: 1) akcentowana, 2) nieakcentowana.

Metrum trójdzielne (nieparzyste, trzymiarowe): na jeden takt przypadają trzy miary rytmiczne, z których tylko pierwsza jest akcentowana.

126px-Ilustracja_do_metrum.svg
Od lewej: metrum dwudzielne, metrum trójdzielne. Źródło: http://pl.wikipedia.org/wiki/Metrum_(muzyka)

Metrum złożone: połączenie dwóch lub więcej podstawowych schematów metrycznych.

Metrum parzyste: oznacza zarówno metrum dwumiarowe, jak i te metra, które są jego złożeniem, np. metrum cztery czwarte.

Co oznaczają cyfry składające się na metrum?

Dolna oznacza wartość, która jest podstawową jednostką metryczną dla danego utworu:

1 oznacza całą nutę

2 półnutę

4 ćwierćnutę

8 ósemkę

16 szesnastkę, itd.

Górna cyfra oznacza liczbę jednostek rytmicznych. I tak np. w metrum dwie czwarte (pierwsze metrum na rysunku od lewej) oznacza to, że podstawową jednostką w tym utworze jest ćwierćnuta, a na jeden takt przypadają dwie takie jednostki. Możemy więc w takim takcie zapisać np. dwie ćwierćnuty lub ćwierćnutę i dwie ósemki. Mogą to być również cztery szesnastki i dwie ósemki. Ważne jest to, by wartości, które będą w takim takcie odpowiadały czasowi trwania dwóch ćwierćnut.

Aleksandra