Chrypka koryfeusza – komentarz w sprawie nagrody Koryfeusz Muzyki Polskiej

W teatrze antycznym koryfeusz był przewodnikiem chóru – osobą odpowiedzialną za prawidłowe przeprowadzenie artystów przez utwór oraz poprawne brzmienie całości. Do jego zadań należało również wykonywanie najtrudniejszych partii, zatem koryfeusz musiał wykazywać się wysokimi umiejętnościami artystycznymi. Był opiekunem i wzorem dla innych.

Kim jest koryfeusz muzyki polskiej? To osoba, grupa twórców lub instytucja, którzy swoją działalnością wyróżnili się na tle całego życia muzycznego w Polsce w danym sezonie artystycznym.

Koryfeusz Muzyki Polskiej jest nagrodą ustanowioną przez środowisko muzyczne i przez to środowisko będzie przyznawana najwybitniejszym jej przedstawicielom1.

Czytaj dalej Chrypka koryfeusza – komentarz w sprawie nagrody Koryfeusz Muzyki Polskiej

Pogaduszki komisyjne

Szanowna komisja w składzie najszacowniejszym przez kilka godzin dziennie uważnie wysłuchuje kolejnych uczestników konkursu. Ocenia ich możliwie najobiektywniej, najrzetelniej oraz możliwie najwiarygodniej, argumentuje swoje opinie na kartach oceny. Tak być powinno i być może tak jest w przypadku wielu konkursów muzycznych. Być może. Czy w ogóle jest możliwe rzetelne i tak samo sprawiedliwe ocenienie pierwszego oraz dwudziestego uczestnika konkursu? Czy kawa wypita pospiesznie oraz godzinna przerwa wystarczy do odzyskania sił i świeżości umysłu, by od początku do końca trwania przesłuchań tak samo uczciwie oceniać uczestników konkursu?

Czytaj dalej Pogaduszki komisyjne